Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

15. Anders leren, anders organiseren in een Kindcentrum!

Elly Marwitz, lid van de landelijke innovatiebrigade "Anders leren, anders organiseren”.

Werkvorm: Interactieve lezing/presentatie.
Doelgroep: Kinderopvang, primair onderwijs, speciaal onderwijs.
Leeftijdscategorie: 0-12 jaar.
Leerdoelen:

  • Kijken met een andere blik naar opvang en onderwijs van nu: voldoet het nog wel aan de eisen van deze tijd? 
  • Nieuwe inzichten over anders leren, anders organiseren.

Voldoen onderwijs en opvang nog aan de eisen van deze tijd? Kunnen we in onze huidige kinderopvang en onderwijs de kinderen van nu de goede bagage meegeven, voor als ze straks als volwassenen de maatschappij instappen? Kunnen we écht passend onderwijs geven?
Een Kindcentrum biedt mogelijkheden om de samenwerking en aansluiting met de kinderopvang goed neer te zetten, om taken en verantwoordelijkheden anders te organiseren en werkdruk te verlichten.
In een Integraal Kindcentrum (IKC) zijn de grenzen verdwenen tussen onderwijs en opvang, spelen en leren,tussen de taken van leraren en pedagogisch professionals en is er een intensieve samenwerking met welzijn- en cultuurorganisaties, wijkteams, jeugdzorg en sportverenigingen.
Ouders en kinderen hebben te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie en één multidisciplinair of interprofessioneel team.
Een Kindcentrum biedt kansen om leren en ontwikkelen anders te organiseren, met als doel, om kinderen betekenisvol mee te geven wat ze nodig hebben in deze tijd, op een manier die het kind van nu aanspreekt.