Contact|

Kindcentrum Congres


20 april 2021 | Utrecht

18. Een andere kijk op scholen

Ir. Mariken Althuizen, Onderwijsontwikkelaar (2Wicked), oprichter & begeleider van Sociocratische Leeromgeving LOS Deurne en auteur.

Werkvorm: Interactieve presentatie, met veel ruimte voor vragen uit de zaal. 
Doelgroep: Primair onderwijs.
Leeftijdscategorie: 4 t/m 12 jaar.
Leerdoel: Men gaat naar huis met inzichten over hoe je zelf in je eigen school/groep met kleine veranderingen grote effecten kan bereiken om meer vanuit ruimte, contact en vertrouwen je onderwijs in te richten.

Het huidige reguliere onderwijssysteem knelt. Kan het anders? Mariken Althuizen is mede-auteur van “Een andere kijk op scholen” en één van de oprichters van democratische school LOS Deurne. Zij zal in deze workshop toelichten hoe je onderwijs kunt inrichten vanuit ruimte, contact en vertrouwen, met een grotere rol voor de leerling zelf. Zij daagt je uit om vanuit visie, met een meer filosofische, holistischer blik naar leren te kijken. Twee van haar leerlingen, Emma (10) en Jayden (12) zijn erbij om vanuit hun ervaringen in het regulier onderwijs én hun ervaringen met ‘natuurlijk leren’ - de twee uitersten op de schaal? - vragen uit het publiek mee te beantwoorden.