Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

9. Beroepsbeeld medewerker IKC in de praktijk, functies in het Kindcentrum: Kindcentra zijn er voor kinderen én medewerkers!

Angelique Sterken, ambassadeur, PACT voor Kindcentra.
Michelle van Die, clustermanager, Vlietkinderen Kinderopvang.

Werkvorm: interactief
Doelgroep: Kinderopvang en primair onderwijs, jeugdhulp.
Leeftijdscategorie: 0-13 jaar
Leerdoelen: volgen nog.

Met de opmars van kindcentra ontstaan er niet alleen betere voorzieningen voor het kind, maar ook meer en nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van medewerkers, organisaties en leidinggevenden. PACT voor Kindcentra heeft beroepsbeeld voor medewerker IKC ontwikkeld.
Het kindcentrum biedt ondersteuning aan kinderen en ouders op het terrein van verzorging, opvoeding, opvoedingsbegeleiding, binnen- en buitenschools leren, opvang en naschoolse activiteiten. Dat vraagt om bredere inzetbaarheid, vaardigheden en kennis van KC-medewerkers. De betrokken professionals moeten, elk vanuit hun eigen specifieke kennis en vaardigheden, samen een sterk en interprofessioneel team vormen. Binnen een KC zijn er daarom veel mogelijkheden voor nieuwe rollen, taken, loopbanen en carrières. 
Deze workshop vertelt je hoe je dit kan toepassen in de dagelijkse praktijk met als voorbeeld de praktijk van KC Balans, onderdeel van een KC-ontwikkeltraject. Een initiatief van Kinderopvang Vlietkinderen, Dak kindercentra en Lucas Onderwijs. Denk aan wat dit betekent voor de uitwerking van de functie- en competenties van de medewerker.