Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar

9:50

Opening door de dagvoorzitter

Willeke van Berkel
10:00

Het kan zoveel beter voor kinderen

Gijs van Rozendaal Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra2020, lid van het Platform de Toekomst van de Arbeid en voorzitter van Het Kinderopvangfonds. Het programma PACT voor kindcentra wordt door Het Kinderopvangfonds ondersteund.

Kinderen hebben baat bij voorzieningen van hoge kwaliteit. Dat kan de kinderopvang niet alleen, daar hebben we andere organisaties bij nodig; organisaties die vanuit eenzelfde visie werken. Gijs van Rozendaal neemt u mee in landelijke ontwikkelingen en filosofeert met de deelnemers waar dit toe zou kunnen leiden.

Deze vragen komen o.a. aan bod:

  • Wat staat er wel en wat staat er niet in het nieuwe coalitieakkoord?
  • Waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? Is het een stap vooruit en zijn de voorstellen houdbaar voor de lange termijn?
  • Wat is de impact van het nieuwe coalitieakkoord op de dynamiek rondom de ontwikkeling van Kindcentra? Wat betekent het voor de marktordening in de kinderopvang en hoe zullen de scholen zich tot deze ontwikkeling gaan verhouden?
  • Wat impliceert dit voor de rol van gemeenten en voor hun kerntaak, het sturen op kansengelijkheid en inclusie?
10:30 Anita Roelands

Ondersteuning van kinderen met een (dreigende) burn-out

Wat zijn signalen van uitputting bij kinderen? En hoe kun je dit op school voorkomen?
Drs. Anita Roelands, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie, burn-out specialist, preventietrainer, -spreker en schrijver, Roelands Coaching.

In de afgelopen decennia is in de maatschappij langzaamaan de lat steeds hoger komen liggen. Nog nooit was het percentage mensen met een burn-out zo hoog. Steeds meer jongeren krijgen last van burn-outverschijnselen. Hoe kunnen we voorkomen dat onze kinderen hier ook last van krijgen? Nu al lijken kinderen vaker en langer op “aan” te staan, niet in de laatste plaats door het toegenomen schermgebruik op de momenten van ‘ontspanning’. Wat is burn-out eigenlijk? En wat kun je zelf als school doen om dit bij kinderen te voorkomen?

11:00

Ochtendpauze

11:30

Eerste deelsessieronde

Het congresprogramma bevat twee deeslessierondes waarvoor u straks zelf een keuze voor een deelsessie kunt maken. Er worden 20 verschillende onderwerpen geprogrammeerd. Vroege aanmelders krijgen later de gelegenheid om voorkeuren door te geven. Op basis van alle voorkeuren en datum van inschrijving maken wij een ronde-indeling.

12:40

Lunchpauze

In de ontvangstruimte wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13:40

De Lukasschool als Amsterdamse Familie School: Een aanpak tegen kansenongelijkheid in het onderwijs

Rosien Schipper, projectleider Familieschool, Lukasschool.
Sebastiaan van Huet, directeur, Lukasschool.

De Lukasschool ligt midden in Amsterdam-Osdorp, een wijk waarin veel gezinnen te maken hebben met armoede en taalachterstanden. De leerlingen komen weinig buiten het eigen stadsdeel, de leefwereld is klein. Binnen het nieuwe familieschool concept wordt niet alleen aan de leerling, maar aan de hele familie de ondersteuning geboden die nodig is voor een optimale ontwikkeling van het kind. De samenwerking met ouders en de professionalisering van het team vervullen hierin een sleutelrol. Aan de leerlingen wordt getoond dat de wereld groter is en zij hun eigen keuze kunnen en mogen maken. Je dient ongelijk te investeren, wil je kansengelijkheid creëren. Het motto hierbij is: 'Als het kan, doe het dan!’

14:10 Daniëlla Nicolaes Dorien Zevenbergen

Primaire lessen uit de Staat van het onderwijs 2022

Dorien Zevenbergen, Programmamanager Staat van het Onderwijs
Daniëlla Nicolaes, Senior-Inspecteur Primair Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. De presentatie van de nieuwe Staat van het Onderwijs 2022 vond plaats op 13 april en 11 mei. Maar de meest betrokken mensen van de onderwijsinspectie komen op het Kindcentrumcongres hierover presenteren. Het nieuwste rapport staat op deze website. Eerdere rapporten zijn via www.pedagogiekdigitaal.nl te vinden.
14:40

Middagpauze

15:10

Tweede deelsessieronde

16:20

Afsluitende borrel met een hapje