Contact|

Kindcentrum Congres


20 april 2021 | Utrecht

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar

9:50 Anki Duin

Opening door de dagvoorzitter

Drs. Anki Duin, eigenaar, Duin Projectmanagement.
10:00 Karen Strengers

Het kan zoveel beter voor kinderen

Karen Strengers, bestuurder van DAK kindercentra, lid van de Regiegroep Kindcentra 2020, van de adviesraad van PACT voor Kindcentra en van de Associatie voor jeugd. Tevens lid van het platform Toekomst van de arbeid en van de BMK.
Gijs van Rozendaal Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra2020, lid van het Platform de Toekomst van de Arbeid en voorzitter van Het Kinderopvangfonds. Het programma PACT voor kindcentra wordt door Het Kinderopvangfonds ondersteund.

Kinderen hebben baat bij voorzieningen van hoge kwaliteit. Dat kan de kinderopvang niet alleen, daar hebben we andere organisaties bij nodig; organisaties die vanuit eenzelfde visie werken. Karen Strengers neemt u mee in landelijke ontwikkelingen (denk Manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’, denk Platform Toekomst van de arbeid, denk ‘Toekomst van ons onderwijs’), filosofeert met u waar dit toe zou kunnen leiden (denk Kamerverkiezingen in 2021) en laat zien hoe Dak kindercentra hier in de praktijk met lokale partners aan werkt.
10:30 Anita Roelands

Ondersteuning van kinderen met een (dreigende) burn-out

Wat zijn signalen van uitputting bij kinderen? En hoe kun je dit op school voorkomen?
Drs. Anita Roelands, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie, burn-out specialist, preventietrainer, -spreker en schrijver, Roelands Coaching.

In de afgelopen decennia is in de maatschappij langzaamaan de lat steeds hoger komen liggen. Nog nooit was het percentage mensen met een burn-out zo hoog. Steeds meer jongeren krijgen last van burn-outverschijnselen. Hoe kunnen we voorkomen dat onze kinderen hier ook last van krijgen? Nu al lijken kinderen vaker en langer op “aan” te staan, niet in de laatste plaats door het toegenomen schermgebruik op de momenten van ‘ontspanning’. Wat is burn-out eigenlijk? En wat kun je zelf als school doen om dit bij kinderen te voorkomen?

11:00

Ochtendpauze

11:30

Eerste deelsessieronde

Het congresprogramma bevat twee deeslessierondes waarvoor u straks zelf een keuze voor een deelsessie kunt maken. Er worden 20 verschillende onderwerpen geprogrammeerd. Vroege aanmelders krijgen later de gelegenheid om voorkeuren door te geven. Op basis van alle voorkeuren en datum van inschrijving maken wij een ronde-indeling.

12:40

Lunchpauze

In de ontvangstruimte wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13:40 Edith Hooge

Inclusiever onderwijs

Prof.dr. Edith Hooge, voorzitter, Onderwijsraad.

Hoe kan het onderwijs zo worden ingericht dat leerlingen met een beperking nu en in de toekomst zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving? Hoe kunnen belemmeringen die deelname in de weg staan, worden weggenomen? Wie heeft welke verantwoordelijkheid hierbij? Over deze vragen heeft de Onderwijsraad zich gebogen. In deze presentatie krijgen de deelnemers een toelichting op het recent verschenen advies van de raad.

14:10 Daniëlla Nicolaes

Eigen-wijze curriculum vernieuwing

Staat van het Onderwijs 2019
Daniëlla Nicolaes, inspecteur Primair Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs
Dr. Roxanne Korthals onderzoeker Staat van het Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs.

Tijdens de presentatie nemen wij de deelnemers aan de hand van een van de boodschappen uit de Staat van het Onderwijs mee als het gaat om innovatie binnen het onderwijs. Wij stellen vragen met betrekking tot wat we weten over de effectiviteit van ingezette innovaties of vernieuwingen. Het valt ons op dat evalueren geen gemeengoed is. Hoe kunnen we als onderwijs inzicht krijgen in wat werkt en wat niet?
14:40

Middagpauze

15:10

Tweede deelsessieronde

16:20

Afsluitende borrel met een hapje