Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

11. Rijke schooldag = TOP

Met een brede coalitie van partners werkt men in Den Bosch onder de noemer TOP-tijd in stappen aan een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen. Een omgeving waarin ze nieuwe ervaringen opdoen, en waarin het geloof in eigen kunnen kan groeien.

 

Een omgeving waarin talent wordt gezien en ook op waarde wordt geschat. TOP is ook een afkorting voor: Talent, Ontdekken Plezier.

In november ten tijde van dit congres is er alweer een half jaar ervaring opgedaan hiermee. Kim Blatter vertelt over achtergrond en opzet van deze bijzondere vorm van de Rijke Schooldag.

 

Kim Blatter - van den Dungen | Projectleider Gelijke kansen, projectleider Cityboost, projectleider Citytrainer Junior