Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

13. Het IKC als kansrijke oefenplaats voor zelfsturing en executieve functies: perspectief op inclusie

Hoe maak je van je IKC de ideale inclusieve werkplaats voor zelfsturing en executieve functies? Kinderen zijn op hun best als ze zichzelf in hun spel en activiteiten kunnen en mogen aansturen. Doel van de masterclass is om te verkennen hoe je met het IKC een rijke context kan bieden waarin kinderen spelenderwijs zelfsturing kunnen ontwikkelen.

 

Op deze manier bouw je op doelbewuste wijze en in een doorgaande lijn aan inclusie door het werken aan positief gedrag en het voorkomen van lastig gedrag. Doorgaande lijnen, de verbinding tussen spelen en leren, de kans om verder te kijken dan het curriculum, allemaal aspecten van de context die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Maar hoe benut je deze aspecten optimaal? Deze masterclass biedt een aantal inzichten in zelfsturing en laat zien hoe deze zich verhouden tot de schoolse omgeving, waardoor we in deze masterclass de kussens wellicht wat opschudden. Verder leggen we een link met een ieders eigen zelfsturingsprofiel. De masterclass biedt breed inzicht in het thema zelfsturing/executieve functies en hoe je daar op een IKC in het kader van inclusie in een doorgaande lijn aan kunt werken. Alle doelgroepen zijn dus welkom.  

 

Lilian van der Bolt, adviseur bij CPS - een landelijk opererende organisatie in schoolontwikkeling en professionalisering.