Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

13. Werken aan een Krachtig Kindcentrum; Aan de slag met lef!

Drs. Ester van den Boog, senior onderwijsadviseur (Onderwijskundige), Expertisecentrum Het jonge kind CED-Groep. Projectleider ‘Krachtig Kindcentrum’.
Anja de Rooij, CED-groep.
Dennis Burger, directeur Integraal Kindcentrum Spoorbuurt Anna Paulowna.

Werkvorm: Interactieve lezing/presentatie (kennisoverdracht) gecombineerd met best-practice.
Doelgroep: Leidinggevenden van kindcentra (in ontwikkeling), directeuren van een (integraal)kindercentrum of school, onderwijskundig leiders en managers in de kinderopvang.
Leeftijdscategorie: Niet leeftijdsgebonden.
Leerdoel(en): In deze deelsessie delen we praktijkervaringen.

  • We nemen je mee in actuele ontwikkelingen in samenwerkingsvormen en andere vormen van organiseren.
  • Je maakt op praktische wijze kennis met belangrijke stappen die leiden tot succesvol samenwerken en de ontwikkeling van kindcentra.
  • Inspirerende voorbeelden, succesfactoren in het proces, stof tot nadenken en tips om te komen tot een krachtig kindcentrum. 

De laatste jaren zien we het aantal (integrale) kindcentra in Nederland stijgen. En niet zonder reden. Dit biedt namelijk geweldige mogelijkheden om kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen. De dagarrangementen die het (integrale) kindcentrum aanbiedt, sluiten goed aan op behoeften van ouders en kinderen; kinderen krijgen interessante ontwikkelkansen, ouders worden ontzorgd. Het (integrale) kindcentrum is een vergaande vorm van intensieve samenwerking, die de laatste jaren steeds populairder wordt. Maar hoe slaag je er in om de ambities waar te maken om een krachtig kindcentrum te realiseren? Welke succesfactoren zijn er in een dergelijk proces? Hoe zorgt je voor draagvlak en echte samenwerking?

De directeur van IKC Spoorbuurt uit Anna Paulowna zal ons meenemen in hun inspirerende praktijkverhaal om te komen tot een integraal kindcentrum.