Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

14. De brugfunctionaris school-ouders

In de gemeente Zaanstad werken voor acht basisscholen zgn brugfunctionarissen met de speciale taak om de verbinding tussen de school en de ouders van de leerlingen te versterken. In deze wijken wonen veel laaggeschoolde mensen met een laag inkomen en een migratieachtergrond.

 

Het contact tussen de school en deze ouders is vaak lastig, omdat zij vaak niet de Nederlandse taal spreken. De brugfunctionaris is er om de brug te slaan tussen deze ouders en de school, hij of zij verzorgt de communicatie tussen beide partijen. De brugfunctionaris zorgt ook voor verbinding met de organisaties in de wijk die van betekenis kunnen zijn voor de gezinnen, zoals het Sociaal Wijkteam, de jeugdgezondheidszorg of het jeugdteam, de bibliotheek, sportzalen, het milieueducatie centrum of de Gemeente Zaanstad.

Hoe is dit georganiseerd? Wat zijn de ervaringen hiermee en wat zijn do's en dont's?

 

Truus van Pinxteren, coach bij Agora, Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek