Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

14. Op weg naar geïnspireerd en suczesvol samenwerken in IKC

Christy Pach, IKC Coach & Teamcoach & Trainer
Cynthia Roos-Kempers, ambassadeur Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK)

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).
Doelgroep: Kinderopvang en onderwijs.
Leeftijdscategorie: Niet leeftijdsgebonden.
Leerdoelen

  • Deelnemers nemen kennis van de stappen voor IKC vorming.
  • Deelnemers krijgen inzicht in de 6 succesfactoren van (IKC-)teamsamenwerking.

Christy Pach ontwikkelde het programma ‘IKC in 7 stappen’. 'IKC in 7 stappen’ omvat de minimale stappen op weg naar een IKC. Het begin natuurlijk met een inspirerende visie. Vervolgens ga je stap voor stap ontwikkelen aan de hand van een aantal bouwstenen waarbij pedagogische visie-ontwikkeling hand in hand gaat met praktische teamsamenwerking. Deelnemers krijgen kennis van de inhoud van de 7 stappen voor IKC ontwikkeling én van de 6 succesfactoren voor (IKC-)teamsamenwerking.
Bij elk onderdeel hebben de sprekers een korte interactieve werkvorm zodat de deelnemers actief betrokken worden bij het onderwerp.