Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

15. De kern van trauma-sensitief onderwijs

Scholen met een traumasensitief schoolklimaat zijn zich bewust van de impact van ingrijpende kind/jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen en stemmen zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerlingen.

 

Een introductie over Traumasensitief onderwijs en de bijbehorende kernbegrippen.

 

Laura Wiskerke, Orthopedagoog-Generalist Van Detschool (SO cluster 4) en trainer TSO
Floortje Looijen, adviseur passend onderwijs, trainer TSO en leerkracht Van Detschool (SO cluster 4)