Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

15. Traumasensitief onderwijs

Een introductie over Traumasensitief Onderwijs en de bijbehorende kernbegrippen.

 

Voor veel leerlingen is het leven niet zonder zorgen. Mishandeling, scheiding, armoede en andere vormen van stress in de directe leefomgeving kunnen een negatieve impact hebben op het leren en gedrag van leerlingen. Voor deze leerlingen kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals het verschil maken: de school als baken van veiligheid, rust en vertrouwen.

 

Laura Wiskerke, Orthopedagoog-Generalist Van Detschool (SO cluster 4) en trainer TSO
Floortje Looijen, adviseur passend onderwijs, trainer TSO en leerkracht Van Detschool (SO cluster 4)