Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

16. Taal in spel

In de voorschoolse periode is veel aandacht voor spel. Toch blijkt het lastig om spontaan spel te zien als de ideale manier om de ontwikkeling van taal en denken te ondersteunen. In deze workshop kijken we hoe dat wel kan.

 

We gaan in op vragen als: Wat doe je als kinderen fijn aan het spelen zijn? Kan ik dan meespelen, zonder het spel te verstoren? Kan ik zomaar het spel in stappen? Wat moet ik doen om de kinderen zo uit te dagen dat ze met mij en met elkaar gaan praten? Je krijgt een inkijkje in hoe je als professional bij het spel kunt aansluiten en verdieping kunt brengen in de taal-, denk-, en spelontwikkeling van jonge kinderen door mee te spelen.


Marieke Tjallema, Academic director (in duo) Master Passend Meesterschap | Hogeschooldocent