Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

2. Werk met peuters en kleuters in één groep

De ontschotting tussen de voorschoolse en schoolse periode en het belang van een doorgaande lijn van de ontwikkeling van het jonge kind staan volop in de belangstelling. Maar hoe geef je dit vorm? Een kwaliteitsimpuls staat immers niet op zichzelf.

 

In een peuter-kleutergroep komen kinderen vanaf 3,5 jaar naar school en ontwikkelen zich doelgericht. Bij de opzet van een peuter-kleutergroep heb je te maken met formele én praktische uitdagingen.

In deze workshop geven we tools en tips voor de opzet van een peuter-kleutergroep binnen een kindcentrum. We nemen je mee hoe je een fijne integrale samenwerking kunt opzetten.
In onze tibtool Werk met peuters en kleuters in één groep kun je hier nog meer over lezen.

 

Imke Denissen heeft ruim 20 jaar ervaring in het openbaar primair onderwijs als leerkracht, IB-er en Kwaliteitscoördinator. Ze werkt nu op Kindercampus de Vuurvogel in Tilburg waar integraal samenwerken de dagelijkse gang van zaken is. Imke bewaakt hierbij de doorgaande lijnen op het gebied leerlingzorg, didactische en pedagogische visie en thematisch werken. 

Brigitte IJpelaar werkt al ruim 25 jaar in het onderwijs en is directeur bij de Opmaat groep, een stichting voor openbaar onderwijs in Tilburg en omstreken.  Daar heeft ze een peuter-kleutergroep opgezet vanuit het gedachtegoed van hoog presterende organisaties.