Contact|

Kindcentrum Congres


20 april 2021 | Utrecht

10. Jeugdhulp in het Kindcentrum

Greta Dijkstra, Centrumcoach van Jeugdhulp Friesland.
Miek Hehenkamp, ambassadeur. PACT voor Kindcentra.


Werkvorm: Casusbehandeling/bestpractice.
Doelgroep: Gemeenten, primair onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.
Leeftijdscategorie: 2-12 jaar.
Leerdoelen:  Kennis maken met hoe het anders kán door hulp, opvang en onderwijs op locatie te koppelen.

Als je bemerkt dat er (te) veel kinderen en ouders in jouw kindcentrum niet die ondersteuning krijgen, die zij nodig hebben; wat doe je dan? In Oudeschoot (Heerenveen) was deze vraag leidend bij de inzet van jeugdhulp expertise binnen het kindcentrum. En met succes! Wat zijn deze successen, wat de valkuilen? Wat vraagt dit van het interprofessioneel samenwerken? En wat zijn de effecten voor kinderen, ouders, professionals?

In deze workshop geven we je tips en tops mee voor je eigen praktijk.