Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

3. Kinderarmoede: je gaat het pas zien als je het door hebt

Eén op de dertien kinderen groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas. Deze kinderen krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Professionals van scholen, opvang en IKC’s kunnen veel voor deze kinderen en hun gezinnen betekenen. Maar hoe doe je dat?

 

De impact van het leven in armoede op kinderen is vaak groot. Kinderen hebben zorgen waardoor zij weinig ruimte hebben in hun hoofd om tot leren te komen. Hun ontwikkeling staat daardoor onder druk. Opvang en onderwijs hebben vaak – bewust of onbewust- te maken met armoedeproblematiek in gezinnen. Ook al kun je de problematiek niet altijd (alleen) oplossen, professionals kunnen wel eraan bijdragen dat alle kinderen worden gezien, kunnen meedoen en toekomstkansen krijgen. In deze bijeenkomst gaan we in op de SOS-aanpak die professionals in opvang en onderwijs kunnen gebruiken als zij te maken krijgen met kinderen in armoede. De aanpak biedt praktische handvatten om kinderen beter te signaleren, te ondersteunen en te stimuleren. Aan de hand van casuïstiek gaan we aan de slag en proberen de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Leerdoelen:

  • U kunt armoede in gezinnen beter herkennen en weet waar u op kunt letten.
  • U weet op welke manieren u gezinnen in armoede zou kunnen ondersteunen.
  • U weet op welke manieren u kinderen (en hun ouders) kunt stimuleren.
  • U heeft een beeld met welke partners u kunt samenwerken om kinderen in armoede te
    helpen.

 

Dr. Annelies Kassenberg | Lector Jeugd & Leefomgeving | Academie voor Sociale Studies I Pedagogische Academie | Hanzehogeschool Groningen