Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

11. Samenwerking met ouders en kinderen binnen een kindcentrum

Zonder ouders en kinderen geen kindcentrum!
Wietse Visser, directeur, Gummarus Steenbergen.
Lisette Plasmans, ambassadeur, PACT voor Kindcentra.

Werkvorm: Presentatie/best-practice en inspiratie.
Doelgroep: Kinderopvang en onderwijs.
Leeftijdscategorie: Niet leeftijdsgebonden.
Leerdoelen:

  • Inspiratie voor Actief Ouderschap
  • Kennis over de inhoud, nut en noodzaak Actief Ouderschap
  • Toepassing partnerschap met ouders in de praktijk 

Wat is/doet PACT voor Kindcentra?
Kinderen en ouders bezoeken dagelijks het kindcentrum, de opvang en/of het onderwijs. Voor PACT voor Kindcentra zijn ouders een belangrijke bouwsteen binnen een kindcentrum. Zonder ouders geen kinderen, zonder ouders en kinderen geen kindcentrum! Onderzoek heeft aangetoond dat het leren van kinderen juist niet enkel binnen de muren van het kindcentrum plaatsvindt. De invloed van de thuissituatie, stress en andere factoren beïnvloeden mede de mogelijkheden tot leren bij kinderen. Het samen met ouders optrekken binnen het kindcentrum, het echte partnerschap, levert een essentiële bijdrage in de ontwikkeling van de kinderen. Wat verstaan we dan onder partnerschap, hoe geef ik dat vorm binnen mijn kindcentrum, wat levert het jou als kindcentrum op, wanneer zet ik het in? Deze workshop hoopt je te inspireren en te motiveren om over te gaan tot Actief Ouderschap en geeft je, behalve inzichten en kennis, handvatten in hoe dit vorm te geven.