Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

4. Het proces: Een nieuw IKC in een nieuw gebouw

Er was al heel lang de wens voor een Integraal Kind Centrum in Bunschoten, waar onderwijs en opvang gecombineerd worden onder één dak. Toch was zo’n concept er nog niet. In deze presentatie het leerzame proces:

 

  • Hoe ontstond samenwerking en op één lijn komen tussen kinderopvang en basisschool?
  • Hoe kon het draagvlak bij de gemeente gerealiseerd worden?
  • Met drie partijen een integraal huisvestingsplan opgesteld, waarin alle wensen en eisen beschreven werden
  • Het proces van architectenselectie en aannemersselectie tot aan de aanbesteding en het slaan van de 1e paal
  • Kansen en belemmeringen

 

Eveline de Jong, Manager Christelijk Kindercentrum Bunschoten