Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

4. Het beroep van de leerkracht en het beroep op de leerkracht bij een onthulling van kindermishandeling in de klas

Dr. Cees Hoefnagels, senior research associate, Lectoraat Jeugd, Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Werkvorm: Presentatie en interactief overleg.
Doelgroep: Primair onderwijs.
Leeftijdscategorie: 8-12 jaar.
Leerdoelen

  • Een kind dat mishandeld wordt leeft vaak in een sociale spagaat: even doodsbang om hierover te praten als niets liever dan dat willen.
  • Leerkrachten kunnen uitstekende disclosees zijn.
  • Het onthullen van kindermishandeling kan twee functies hebben: kennis daarvan is voor alle leerkrachten ( en andere professionals die met kinderen werken) van groot belang.

Als we vinden dat onder andere signalering van kindermishandeling in de keten moet plaatsvinden, dan zou het onderwijs als vanzelfsprekend een cruciale schakel in die keten moeten zijn. Immers, bijna alle mishandelde kinderen vanaf 4 jaar zijn daar te vinden. De realiteit is echter dat de meeste leerkrachten dagelijks aan deze kinderen les geven zonder te weten wie van hen psychisch mishandeld, seksueel misbruikt, of verwaarloosd wordt. Dit belet het pedagogisch functioneren van het secundaire opvoedmilieu dat zoveel voor deze kinderen zou kunnen betekenen als het in het primaire opvoedmilieu ongewild tekortschiet. In deze lezing doet Cees Hoefnagels verslag van bevindingen van leerkrachten in het primair onderwijs die getuige waren van een onthulling van een mishandeld kind in hun klas, en de betekenis van het primair onderwijs voor een preventievere aanpak van kindermishandeling.