Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

16. Jeugdhulp in Onderwijs

Danielle Sipkens - OOG onderwijs en jeugd.
Mara van Bel - beleidsmedewerker van de gemeente Zutphen.

Werkvorm: Interactieve sessie.
Doelgroep: Kinderopvang en primair onderwijs.
Leeftijdscategorie: Niet leeftijdsgebonden.
Leerdoelen

  • Informeren
  • Inspireren
  • Activeren

Op 13 basisscholen in de gemeenten Zutphen, Brummen en Lochem is vanaf 2019 een jeugdhulpverlener aan het team toegevoegd vanuit de pilot Jeugdhulp In Onderwijs: het versterken van de pedagogische omgeving. Gemeenten, samenwerkingsverband, schoolbesturen en de zorgregio zijn hier samen in opgetrokken.

Gedurende deze periode zijn al deze scholen (regulier, SBO en SO) gevolgd. Wat heeft de toevoeging van jeugdhulp opgeleverd voor kinderen, ouders, leerkrachten? Maar ook voor het samenwerkingsverband, de jeugdhulpverlening en gemeenten? Hoe kijken de verschillende partijen hierop terug en hoe wordt de ontwikkeling na de pilotfase doorgezet?

Danielle Sipkens en Mara van Bel volgen deze ontwikkeling middels een intensief monitortraject dat in juni 2022 wordt afgerond. Zij nemen u graag mee in de tussentijdse resultaten, zowel op kwalitatief als kwantitatief gebied.