Contact|

Kindcentrum Congres


12 mei 2020 | Utrecht

5. Groen OKC de Meidoorn in haar element(en)

Stan Meulblok, schooldirecteur, Omnischolen.
Nicole van Rooy, leerkracht, Omnischolen.

Werkvorm: Lezing/presentatie.
Doelgroep: Primair onderwijs.
Leeftijdscategorie: Niet leeftijdsgebonden
Leerdoelen

  • Deelnemers hebben kennis gemaakt met het concept groen en ervaringsgericht onderwijs.
  • Deelnemers hebben kennis gemaakt met de ontwikkelde leerlijnen voor de thema's en hoe deze gekoppeld zijn aan de elementen aarde, vuur, lucht en water.
  • Deelnemers hebben zicht op hoe de samenwerking tussen groen onderwijs en groene kinderopvang is vormgegeven.

 
De Meidoorn is een kindcentrum dat een groene en uitdagende omgeving voor kinderen biedt. Kinderen leren met, van en in de natuur door volop te onderzoeken en te ontdekken met hun hoofd, hart en handen. Dit gebeurt in het buitenlokaal en op het groene speel- leerplein buiten en binnen. De meidoorn heeft een eigen leerlijn ontwikkeld: elk leerjaar heeft 5 thema's gekoppeld aan de elementen aarde, vuur, lucht en water. De basis van elk thema wordt gevormd door de doelen voor natuur, techniek en aardrijkskunde. De thema's vormen een doorgaande leerlijn zodat de groepen op eigen niveau kunnen werken aan dezelfde thema's. Uiteraard worden ook taal en rekenen gekoppeld aan de thema's. 
De natuurbeleving en de 4 seizoenen staan centraal, we koken samen met groente en fruit uit de eigen tuin en eten bijna altijd buiten. Graag maken we anderen deelgenoot van ons avontuur! 
Er is een intensieve samenwerking met de groene kinderopvang Windekind en de groene BSO Windkracht 4-12.