Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

6. De PIEK-projecten in Amsterdam

In Amsterdam heeft men de afgelopen vier jaar gewerkt aan de invoering van IKCs met de PIEK-aanpak: Professionaliseren - Innoveren - Excelleren - Kansen bieden.

 

Met de PIEK-aanpak worden scholen ondersteund om te werken aan:

a. Versoepelen van de (kwetsbare) overgangen;

b. Tegengaan van nadelige effecten van vroegselectie;

c. Tegengaan van segregatie op onderwijsniveau en achtergrond leerlingen;

d. Leerlingen ontmoeten elkaar: we streven naar een inclusieve samenleving;

e. Bieden van een brede ontwikkelomgeving aan leerlingen;

f. Verbindingen leggen met ouders en de domeinen: armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk


Daar zijn ook ervaringen verzameld in een zogenaamd PIEK boek. Wat zijn de lessen uit Amsterdam? Waar liepen zij tegen aan?

 
Gert Geertsma, Directeur Kindcentrum de Vindplaats
Yvette Vervoort, Directeur Expertisecentrum Kinderopvang