Contact|

Kindcentrum Congres


21 april 2022 | Utrecht

12. Weg met de knip peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs!

Angèle van der Star MEL MEd, Interim directeur, coach en auteur van 'Over het schoolhek heen'.

Werkvorm: Interactieve sessie
Doelgroep: Niet gebonden.
Leeftijdscategorie: Niet leeftijdsgebonden.
Leerdoelen

  • Het belang van de doorgaande pedagogische en inhoudelijke ontwikkelingslijnen van leerlingen peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs;
  • Een handvat om de eigen organisatie specifieke doorgaande lijnen inzichtelijk te krijgen;
  • Een handvat om vanuit dit zicht op de eigen organisatie en wensen, de dialoog aan te gaan met de samenwerkingspartner(s).

Samenwerken is van alle tijden en toch nog steeds niet zo vanzelfsprekend. Om alle kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden, is de 'whole child approach' een passende benadering voor kinderopvangorganisaties en scholen. Op basis van een gezamenlijke aanpak komen tot doorgaande pedagogische en inhoudelijke ontwikkelingslijnen. De ontwikkeling van een kind is immers niet op te knippen. Interdisciplinair samenwerken door alle professionals van peuterspeelzaal, kinderopvang en scholen, is dan ook noodzakelijk.
Streeft jouw organisatie ook naar doorgaande lijnen voorschools en binnen- en buitenschools leren met een gezamenlijk aanpak? Weet dat het vooral een kwestie van doen is.
Tegelijkertijd wijst de praktijk uit dat een handvat daarbij, wenselijk is. De praatkaarten op basis van het ‘STAR-model Interdisciplinair Samenwerken’ zijn een hulpmiddel om vanuit de eigen organisatie specifieke situatie, de dialoog aan te gaan met de samenwerkingspartners.
In deze interactieve sessie gaan we met de praatkaart in de hand, het gesprek aan met onze samenwerkingspartner. Zo zetten we de eerste stappen in de doorgaande pedagogische en inhoudelijke ontwikkelingslijn in de eigen organisatie vanuit een gezamenlijke kindbenadering.