Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

7. Speciaal is heel normaal

Twee collega’s uit de Hogeschool Utrecht, Sofie Sergeant en Carla van Deelen, nemen ons mee in het waarom van het inclusieve kindcentrum. Eerst worden enkele concepten (kruispuntdenken, diversiteit, inclusie, inclusief onderwijs) toegelicht en gelinkt aan de praktijk.

 

We zoomen in op de gewoontes van de inclusieve professional (voortbouwend op het werk van Lani Florian en Tracy Edwards). We lichten toe waarom het werken aan een inclusief IKC vraagt om moedige beslissingen en heldere communicatie. Het publiek wordt uitgedaagd om mee te denken: "Hoe kunnen wij als professionals onze verantwoordelijkheid nemen op de route richting inclusief onderwijs? Hoe kunnen wij als team ruimte maken voor ademen, verbinden, en… loslaten?" We ronden af met de vraag waar ieders persoonlijke zingeving ligt en met een creatieve opdracht waarbij het publiek voor zichzelf een volgende stap definieert, richting een meer inclusief IKC.

Leerdoelen:

  • Inzicht in betekenis van diverse concepten: wat is diversiteit, inclusie, kruistpuntdenken en in theoretische modellen als kruispuntdenken en UDL
  • Inzicht in invloed van eigen constructen op hoe je als professional met verschillen omgaat
  • Het inspireren van PMérs en leerkrachten om kwaliteiten van kinderen in te zetten als het moeilijk wordt
  • Het formuleren van de noodzaak tot verandering binnen de IKC

 

Dr. Sofie Sergeant, onderzoeker en hogeschoolhoofddocent burgerschap & inclusie aan de HU
Carla van Deelen, docent in de master opleiding Educational Needs, Jonge Kind & Gedrag, aan de HU