Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

8. Ambitiebewust onderwijs: gesprekken met kinderen over hun ambitie

Het is niet altijd aan ze te zien, maar veel kinderen koesteren een onvermoede ambitie. Het gaat dan om iets wat ze diep in hun hart willen doen, maken, weten of voor elkaar willen krijgen. Deze ambities zijn vaak erg persoonlijk en daardoor soms verrassend authentiek. Ook al beginnen ze er niet altijd zelf over, kinderen vinden het meestal wel fijn om er met iemand over te praten.

 

Iemand die hen serieus neemt en steun en ruimte biedt om ermee aan de slag te gaan. Zo ervaren zij dat wat ze belangrijk vinden ertoe doet en dat ze – ook nu al - zelf aan hun persoonlijke doelen kunnen werken. Dit bevordert hun gevoel van self-efficacy en levert doorgaans flink wat ‘leerenergie’ op. In deze bijeenkomst verkennen we het belang van ambitiebewust handelen in het werken met kinderen en oefent u met een leidraad voor het voeren van Ambitiegesprekken met kinderen vanaf 9 jaar.

Leerdoelen: 

  • U kunt verwoorden wat ambitiebewust werken inhoudt en waarin dit verschilt van talentontwikkeling.
  • U kunt vertellen wat do's en don'ts zijn bij het voeren van ambitiegesprekken met kinderen.
  • U heeft geoefend met de leidraad voor het voeren van ambitiegesprekken.
  • U heeft een beeld van hoe ambitiebewust handelen eruit ziet in de praktijk.

 

Froukje Hoobroeckx is senior adviseur en trainer bij Sardes. Zij werkt op het snijvlak van taalstimulering, kansengelijkheid en activerende didactiek. In dit kader heeft zij zich verdiept in hoe professionals ambitiebewuster kunnen handelen in hun begeleiding van kinderen.