Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

9. Beheer en exploitatie goed regelen!

Beheer en exploitatie van IKC’s en samengestelde gebouwen blijft een vraagstuk dat de gemoederen bezighoudt. De afgelopen twee decennia hebben gemeenten en schoolbesturen veel ervaring opgebouwd met de realisatie van multifunctionele gebouwen en de voor- en nadelen van de verschillende vormen van beheer. Langzaam maar zeker komen steeds meer gebouwen in een volgende fase van het gebruik.

 

Sinds de bouw van de eerste brede scholen en kindcentra is de wereld veranderd. Wat zijn de nieuwe trends? In de deelsessie gaan we bijvoorbeeld in op de volgende aspecten:

  • Wat betekent het Didam-arrest? Hoe kun je samen optrekken (onderwijs, kinderopvang, gemeente)?
  • Voor ieder gebouw zijn andere beheerafspraken gemaakt. Hoe creëert u uniformiteit?
  • Initiële huurtermijnen zijn afgelopen en nieuwe gebruikers melden zich. Wat betekent dit voor bestaande beheerafspraken?
  • Welke wetswijzigingen heeft het Rijk aangekondigd en wat betekent dat voor het beheer van uw gebouwen?

 

Bert Fransen is adviseur, projectmanager en onderzoeker bij Team Sygma BV. Hij adviseert gemeenten, schoolbesturen en andere maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling en instandhouding van kindcentra en onderwijsgebouwen. Vanuit die rol is hij betrokken geweest bij beheervraagstukken van veel (100+) multifunctionele gebouwen.