Contact|

Op weg naar een kansrijk en inclusief kindcentrum


8 november 2023 | Bussum

15. Inclusieladders

Inclusie is een veelzijdig begrip en het gesprek erover wordt vaak sterk bepaald door individuele ervaringen, overtuigen en randvoorwaardelijke beperkingen. Om het gesprek over inclusief onderwijs meer handen en voeten te geven heeft Sardes zogenaamde inclusieladders ontwikkeld.

Daarmee wordt het gesprek over inclusie gekaderd en teruggebracht naar drie aspecten van inclusie:

  • de organisatie,
  • de ontmoeting en
  • een passend aanbod.

Deze ladders kunnen ook binnen het IKC worden ingezet bij het formuleren van een integrale visie op inclusie.

Tijdens de sessie gaan we in gesprek over inclusie en gaan we met de ladders aan de slag.

 

Puk Witte, Verander- en organisatieadviseur bij Sardes